Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nihilista865 SGWaAP
0.410cynik3635 SGWaAP
0.429idealista5821 SGWaAP
0.464utopista1035 SGWaAP
0.464hedonista518 SGWaAP
0.477pomätenec1692 SGWaAP
0.491materialista3595 SGWaAP
0.501náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.507marxista5377 SGWaAP
0.510neznaboh1244 SGWaAP
0.511elitár542 SGWaAP
0.511relativista638 SGWaAP
0.512pragmatik3856 SGWaAP
0.513sektár1994 SGWaAP
0.514moralista2886 SGWaAP
0.517racionalista1259 SGWaAP
0.520fanatik20279 SGWaAP
0.529nihilizmus3239 SGWaAP
0.529pozitivista564 SGWaAP
0.529moralizátor410 SGWaAP
0.529ironik521 SGWaAP
0.533zadubenec1416 SGWaAP
0.535malomeštiak1323 SGWaAP
0.535fantasta1282 SGWaAP