Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000niekdajšie9642 SGWaAP
0.309bývalé50219 SGWaAP
0.326voľakedajšie415 SGWaAP
0.431vtedajšie20739 SGWaAP
0.513terajšie18788 SGWaAP
0.526dávne8941 SGWaAP
0.543niekdajšia29687 SGWaAP
0.557chýrne733 SGWaAP
0.580neslávne1386 SGWaAP
0.580slávne27902 SGWaAP
0.593dnešné147410 SGWaAP
0.593tunajšie10797 SGWaAP
0.594legendárne10149 SGWaAP
0.599dovtedajšie2412 SGWaAP
0.608kniežacie672 SGWaAP
0.609niekdajší54472 SGWaAP
0.613kráľovské21268 SGWaAP
0.616rozľahlé5194 SGWaAP
0.617vychýrené1612 SGWaAP
0.618spustnuté708 SGWaAP
0.619voľakedajší1449 SGWaAP
0.621stredoveké16814 SGWaAP
0.622tamojšie16249 SGWaAP
0.628storočné1292 SGWaAP