Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničota7845 SGWaAP
0.394prázdnota27366 SGWaAP
0.410nekonečnosť4887 SGWaAP
0.440temnota44014 SGWaAP
0.479bezodná_priepasť642 SGWaAP
0.496beznádej21631 SGWaAP
0.512ničotnosť959 SGWaAP
0.523pustota817 SGWaAP
0.548osamotenosť1880 SGWaAP
0.549márnosť10463 SGWaAP
0.554bezvýznamnosť1869 SGWaAP
0.555bezútešnosť1423 SGWaAP
0.557večnosť56488 SGWaAP
0.560opustenosť4916 SGWaAP
0.560čiernota870 SGWaAP
0.561absolútno3146 SGWaAP
0.584božskosť2404 SGWaAP
0.587nihilizmus3239 SGWaAP
0.589bytie77242 SGWaAP