Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničomnosť698 SGWaAP
0.408nehanebnosť1441 SGWaAP
0.429hanebnosť1351 SGWaAP
0.434podlosť3793 SGWaAP
0.459bezbožnosť2685 SGWaAP
0.463nízkosť1407 SGWaAP
0.484ohavnosť5760 SGWaAP
0.488nerozumnosť1145 SGWaAP
0.496chlipnosť801 SGWaAP
0.497pochabosť3225 SGWaAP
0.502spupnosť1331 SGWaAP
0.511ošklivosť1287 SGWaAP
0.512nadutosť2296 SGWaAP
0.515vierolomnosť831 SGWaAP
0.519necudnosť562 SGWaAP
0.519zloba21598 SGWaAP
0.523nemravnosť3259 SGWaAP
0.524neprávosť16008 SGWaAP
0.526nevďačnosť2031 SGWaAP
0.536hrabivosť918 SGWaAP
0.540nečestnosť1799 SGWaAP
0.544povýšenosť1878 SGWaAP
0.548namyslenosť3052 SGWaAP