Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničomný834 SGWaAP
0.328naničhodný1277 SGWaAP
0.374podlý4648 SGWaAP
0.394ukrutník415 SGWaAP
0.415ničomník3233 SGWaAP
0.427zlovoľný638 SGWaAP
0.440naničhodník2593 SGWaAP
0.451podliak4530 SGWaAP
0.467úskočný658 SGWaAP
0.472pomstivý417 SGWaAP
0.474pochabý2625 SGWaAP
0.482nehanebný1860 SGWaAP
0.491opovážlivý554 SGWaAP
0.495ľstivý2051 SGWaAP
0.507zlomyseľný5979 SGWaAP
0.508pomstychtivý2261 SGWaAP
0.509bezbožný5665 SGWaAP
0.511nehanebník477 SGWaAP
0.513úbohý26529 SGWaAP
0.515bezbožník2862 SGWaAP
0.519oplan1373 SGWaAP
0.520zúrivec714 SGWaAP
0.520vierolomný713 SGWaAP
0.530spupný1093 SGWaAP