Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničomník3233 SGWaAP
0.259naničhodník2593 SGWaAP
0.317podliak4530 SGWaAP
0.361darebák12308 SGWaAP
0.382zlosyn2750 SGWaAP
0.382špinavec1810 SGWaAP
0.404lotor10149 SGWaAP
0.415ničomný834 SGWaAP
0.416oplan1373 SGWaAP
0.421nehanebník477 SGWaAP
0.439naničhodný1277 SGWaAP
0.447sviniar5895 SGWaAP
0.459zloduch12038 SGWaAP
0.463lump4076 SGWaAP
0.465chvastúň811 SGWaAP
0.466nemravník628 SGWaAP
0.466odroň965 SGWaAP
0.468pochábeľ774 SGWaAP
0.471nevďačník951 SGWaAP
0.479bezočivec653 SGWaAP
0.481luhár2631 SGWaAP
0.485podlý4648 SGWaAP
0.491zhýralec996 SGWaAP
0.493ukrutník415 SGWaAP
0.502grázel3835 SGWaAP