Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničivo659 SGWaAP
0.495zničujúco434 SGWaAP
0.500ničivá11577 SGWaAP
0.522ničivý10490 SGWaAP
0.542ničivé2269 SGWaAP
0.581deštruktívne2252 SGWaAP
0.593pustošiť2904 SGWaAP
0.596deštrukčne400 SGWaAP
0.623pustošivý482 SGWaAP
0.641ničivosť403 SGWaAP
0.641zničujúci4879 SGWaAP
0.645zničujúca3937 SGWaAP
0.653zhubne831 SGWaAP
0.656škodlivo1320 SGWaAP
0.659spustošiť3884 SGWaAP
0.677prílivová_vlna1616 SGWaAP
0.677skazonosná512 SGWaAP
0.695nivočiť2032 SGWaAP
0.707ťaživo585 SGWaAP
0.709tornádo11315 SGWaAP
0.710zničujúce1682 SGWaAP
0.712decimovať1062 SGWaAP
0.712ničiť92534 SGWaAP