Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničivý10490 SGWaAP
0.274zničujúci4879 SGWaAP
0.334ničivá11577 SGWaAP
0.419ničivé2269 SGWaAP
0.433pustošivý482 SGWaAP
0.453devastačný1297 SGWaAP
0.522ničivo659 SGWaAP
0.531smrtonosný1357 SGWaAP
0.546ničivosť403 SGWaAP
0.548skazonosný503 SGWaAP
0.550deštruktívny6671 SGWaAP
0.557deštrukčný2779 SGWaAP
0.559smrtiaci8106 SGWaAP
0.579zničujúca3937 SGWaAP
0.589neblahý6098 SGWaAP
0.594prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.596katastrofický6067 SGWaAP
0.596výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.612hurikán19259 SGWaAP
0.614zničujúce1682 SGWaAP
0.619zdrvujúci3235 SGWaAP
0.619hrozivý11975 SGWaAP
0.626prílivová_vlna1616 SGWaAP