Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.290zemetrasenie63101 SGWaAP
0.380vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.387cunami6514 SGWaAP
0.396vlna_cunami1913 SGWaAP
0.460tajfún6073 SGWaAP
0.520ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.537tsunami6193 SGWaAP
0.540Haiti16349 SGWaAP
0.545ničivý_požiar1894 SGWaAP
0.547erupcia_sopka837 SGWaAP
0.549dotras498 SGWaAP
0.559Zemetrasenie554 SGWaAP
0.565Richterová_stupnica1780 SGWaAP
0.569ničivé2269 SGWaAP
0.580prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.583výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.594zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.608epidémia_cholera1258 SGWaAP
0.610ničivá11577 SGWaAP
0.610prívalová_vlna2478 SGWaAP