Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničivé2269 SGWaAP
0.389zničujúce1682 SGWaAP
0.412ničivá11577 SGWaAP
0.419ničivý10490 SGWaAP
0.508katastrofické1311 SGWaAP
0.542ničivo659 SGWaAP
0.555smrtiace1921 SGWaAP
0.557cunami6514 SGWaAP
0.569ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.572deštruktívne1979 SGWaAP
0.573zemetrasenie63101 SGWaAP
0.577tornádo11315 SGWaAP
0.591vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.595vlna_cunami1913 SGWaAP
0.599deštrukčné624 SGWaAP
0.600tsunami6193 SGWaAP
0.608pustošivý482 SGWaAP
0.614hrôzostrašné2634 SGWaAP
0.615zničujúci4879 SGWaAP
0.616zničujúca3937 SGWaAP
0.617vražedné2894 SGWaAP
0.618prílivová_vlna1616 SGWaAP