Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ničivá11577 SGWaAP
0.334ničivý10490 SGWaAP
0.412ničivé2269 SGWaAP
0.416zničujúca3937 SGWaAP
0.500ničivo659 SGWaAP
0.506ničivosť403 SGWaAP
0.507prílivová_vlna1616 SGWaAP
0.514vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.522smrtonosná1921 SGWaAP
0.527cunami6514 SGWaAP
0.532skazonosná512 SGWaAP
0.533smrtiaca8517 SGWaAP
0.538prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.548tsunami6193 SGWaAP
0.557prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.570vlna_cunami1913 SGWaAP
0.573devastačná501 SGWaAP
0.574kataklizma2091 SGWaAP
0.579víchrica19296 SGWaAP
0.593veterná_smršť3550 SGWaAP
0.595hrozivá9934 SGWaAP
0.601zničujúci4879 SGWaAP
0.601smršť7966 SGWaAP