Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.378nevšednosť1453 SGWaAP
0.410neobyčajnosť556 SGWaAP
0.464netradičnosť756 SGWaAP
0.476záhadnosť1214 SGWaAP
0.484exotickosť493 SGWaAP
0.492ojedinelosť745 SGWaAP
0.503tajuplnosť977 SGWaAP
0.514unikátnosť4213 SGWaAP
0.517obyčajnosť1386 SGWaAP
0.527malebnosť1468 SGWaAP
0.537neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.539originálnosť3065 SGWaAP
0.540bizarnosť3201 SGWaAP
0.542svojráznosť1282 SGWaAP
0.544tajomnosť4429 SGWaAP
0.548podmanivosť409 SGWaAP
0.553monumentálnosť999 SGWaAP
0.555nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.557zázračnosť914 SGWaAP
0.567jedinečnosť36267 SGWaAP
0.572mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.582výnimočnosť27822 SGWaAP
0.583veľkoleposť4641 SGWaAP