Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nezodpovedné11293 SGWaAP
0.381nerozumné5469 SGWaAP
0.412neuvážené2722 SGWaAP
0.440nemorálne5546 SGWaAP
0.463nerozvážne1165 SGWaAP
0.481neférové3086 SGWaAP
0.484arogantné4026 SGWaAP
0.486nekompetentné1496 SGWaAP
0.502amorálne1147 SGWaAP
0.502hlúpe23035 SGWaAP
0.504nemiestne2312 SGWaAP
0.506nezodpovedná6107 SGWaAP
0.507nezodpovedný17551 SGWaAP
0.508krátkozraké3026 SGWaAP
0.516kontraproduktívne3372 SGWaAP
0.519nehorázne4176 SGWaAP
0.519bezohľadné2998 SGWaAP
0.520ľahkovážne796 SGWaAP
0.521pokrytecké2358 SGWaAP
0.531zbabelé1891 SGWaAP
0.533ľahkomyseľné649 SGWaAP
0.547nečestné2401 SGWaAP
0.547scestné3765 SGWaAP
0.547trestuhodné1926 SGWaAP