Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nezištnosť2868 SGWaAP
0.290veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.308šľachetnosť2744 SGWaAP
0.352dobroprajnosť1039 SGWaAP
0.383nezištná9772 SGWaAP
0.389čestnosť10755 SGWaAP
0.394humánnosť1760 SGWaAP
0.412žičlivosť1237 SGWaAP
0.416nesebeckosť642 SGWaAP
0.419dobrosrdečnosť3004 SGWaAP
0.424vľúdnosť2845 SGWaAP
0.426obetavosť15659 SGWaAP
0.431láskavosť26374 SGWaAP
0.434úprimnosť30949 SGWaAP
0.434štedrosť10906 SGWaAP
0.440prajnosť886 SGWaAP
0.441oddanosť25762 SGWaAP
0.446nesebecká1340 SGWaAP
0.448veľkorysosť6556 SGWaAP
0.449charakternosť420 SGWaAP
0.450zásadovosť1839 SGWaAP
0.450dobročinnosť6421 SGWaAP
0.457skromnosť21309 SGWaAP
0.466altruizmus3363 SGWaAP
0.475nezištné1703 SGWaAP