Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nezaujatosť2304 SGWaAP
0.343nestrannosť8322 SGWaAP
0.408zaujatosť10840 SGWaAP
0.483predpojatosť3344 SGWaAP
0.498objektívnosť9264 SGWaAP
0.499objektivita16143 SGWaAP
0.574pravdivosť29319 SGWaAP
0.584kompetentnosť4400 SGWaAP
0.585pravdovravnosť2147 SGWaAP
0.593dôvodná_pochybnosť787 SGWaAP
0.611hodnovernosť5639 SGWaAP
0.611vecnosť3411 SGWaAP
0.615korektnosť6058 SGWaAP
0.622vierohodnosť6171 SGWaAP
0.623fundovanosť715 SGWaAP
0.632zákonnosť18730 SGWaAP
0.632pochybnosť134354 SGWaAP
0.640apolitickosť890 SGWaAP
0.642vedeckosť1538 SGWaAP
0.643nestranne3943 SGWaAP
0.650presvedčivosť4527 SGWaAP
0.650erudovanosť1350 SGWaAP