Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nezákonnosť7554 SGWaAP
0.386protizákonnosť487 SGWaAP
0.467protiústavnosť2685 SGWaAP
0.476zákonnosť18730 SGWaAP
0.534neprípustnosť2416 SGWaAP
0.539nezákonné17899 SGWaAP
0.540nesprávnosť4168 SGWaAP
0.542protiprávnosť1880 SGWaAP
0.549nezákonný15299 SGWaAP
0.553procesné_pochybenie1289 SGWaAP
0.575protiprávny5216 SGWaAP
0.578neústavné674 SGWaAP
0.579svojvôľa7957 SGWaAP
0.584nesprávny_úradný2082 SGWaAP
0.585protiprávna2648 SGWaAP
0.590námietka_zaujatosť4046 SGWaAP
0.594okresná_prokuratúra6777 SGWaAP
0.600ústavná_sťažnosť4605 SGWaAP