Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nezákonný15299 SGWaAP
0.317protizákonný2549 SGWaAP
0.364nezákonné17899 SGWaAP
0.412nezákonná10004 SGWaAP
0.437protiprávny5216 SGWaAP
0.447nelegálny21415 SGWaAP
0.516protiprávne4017 SGWaAP
0.523protiprávna2648 SGWaAP
0.549nezákonnosť7554 SGWaAP
0.556neústavný1033 SGWaAP
0.557svojvoľný2931 SGWaAP
0.568legálny16786 SGWaAP
0.568nezákonne9613 SGWaAP
0.570protizákonná2270 SGWaAP
0.577protiústavný6211 SGWaAP
0.592nelegitímny1379 SGWaAP
0.592protizákonné6026 SGWaAP
0.597neprípustný5799 SGWaAP
0.600nedovolený4481 SGWaAP
0.605ilegálny9250 SGWaAP
0.606nekalý2974 SGWaAP
0.610nelegálne13077 SGWaAP
0.613protiprávne4585 SGWaAP
0.615neoprávnený15822 SGWaAP