Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.371zaostalosť5008 SGWaAP
0.371zadubenosť887 SGWaAP
0.404tuposť3460 SGWaAP
0.433ignorancia5190 SGWaAP
0.439negramotnosť3477 SGWaAP
0.449nadutosť2296 SGWaAP
0.471ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.474namyslenosť3052 SGWaAP
0.477nerozumnosť1145 SGWaAP
0.479zbabelosť7461 SGWaAP
0.481bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.482bigotnosť752 SGWaAP
0.483amorálnosť1417 SGWaAP
0.484analfabetizmus882 SGWaAP
0.485bezcitnosť2602 SGWaAP
0.486ignorantstvo1200 SGWaAP
0.486spupnosť1331 SGWaAP
0.493nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.495obmedzenosť6448 SGWaAP
0.495povrchnosť7196 SGWaAP