Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevzdelanec1861 SGWaAP
0.267obmedzenec1266 SGWaAP
0.290tupec6355 SGWaAP
0.299nedouk708 SGWaAP
0.313zadubenec1416 SGWaAP
0.316nevzdelaný6848 SGWaAP
0.350primitív6286 SGWaAP
0.359hlupák45452 SGWaAP
0.368diletant4553 SGWaAP
0.372imbecil2146 SGWaAP
0.387nevedomec538 SGWaAP
0.390zadubený1447 SGWaAP
0.391inteligent6129 SGWaAP
0.391zaslepenec691 SGWaAP
0.392idiot41565 SGWaAP
0.393ignorant5244 SGWaAP
0.406analfabet4573 SGWaAP
0.427táraj2532 SGWaAP
0.429niktoš2325 SGWaAP
0.430demagóg3233 SGWaAP
0.439debil26611 SGWaAP
0.453trkvas1504 SGWaAP
0.455chumaj3043 SGWaAP
0.456mudrlant4454 SGWaAP