Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevzdelaný6848 SGWaAP
0.299negramotný4661 SGWaAP
0.316nevzdelanec1861 SGWaAP
0.369pologramotný573 SGWaAP
0.393vzdelaný45211 SGWaAP
0.422zadubený1447 SGWaAP
0.441nevzdelaná1651 SGWaAP
0.441prostoduchý1347 SGWaAP
0.458hlupák45452 SGWaAP
0.471hlúpy56323 SGWaAP
0.483sprostý18887 SGWaAP
0.487nevzdelané552 SGWaAP
0.488primitív6286 SGWaAP
0.502bezcharakterný2974 SGWaAP
0.502zakomplexovaný4096 SGWaAP
0.505naivný28065 SGWaAP
0.514obmedzenec1266 SGWaAP
0.523analfabet4573 SGWaAP
0.523namyslený6988 SGWaAP
0.524gramotný2432 SGWaAP
0.525táraj2532 SGWaAP
0.533nedouk708 SGWaAP
0.536ľahkoverný493 SGWaAP
0.537nevedomec538 SGWaAP