Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevtrhnúť411 SGWaAP
0.531nevpustiť4773 SGWaAP
0.568vtrhnúť24780 SGWaAP
0.590nevniknúť1046 SGWaAP
0.599nevliezť1117 SGWaAP
0.602nevbehnúť563 SGWaAP
0.605nezdrhnúť602 SGWaAP
0.610nepribehnúť416 SGWaAP
0.615nenasťahovať799 SGWaAP
0.615vpadnúť7202 SGWaAP
0.629neschovať527 SGWaAP
0.631neokupovať404 SGWaAP
0.643vpochodovať1517 SGWaAP
0.646netiahnuť442 SGWaAP
0.649nevletieť425 SGWaAP
0.649nevyprovokovať909 SGWaAP
0.651nevyhnať3229 SGWaAP
0.654nezmocniť925 SGWaAP
0.657nepriviesť4668 SGWaAP
0.659nepriletieť1001 SGWaAP
0.659nezahnať937 SGWaAP
0.662nevrhnúť1853 SGWaAP
0.662nezasiahnuť20926 SGWaAP
0.663nezadržať2053 SGWaAP