Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevraživosť12060 SGWaAP
0.314nenávisť113468 SGWaAP
0.317zášť2846 SGWaAP
0.330animozita1742 SGWaAP
0.334antipatia4433 SGWaAP
0.350nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.379podozrievavosť2475 SGWaAP
0.410zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.415rivalita13436 SGWaAP
0.418podozrievanie3152 SGWaAP
0.422trenica2522 SGWaAP
0.428neprajnosť2073 SGWaAP
0.447závisť36213 SGWaAP
0.473nedôvera44671 SGWaAP
0.478povýšenectvo1034 SGWaAP
0.484žiarlivosť26105 SGWaAP
0.490pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.501zloba21598 SGWaAP
0.502ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.509nedôverčivosť1265 SGWaAP
0.510neláska2811 SGWaAP
0.519zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.522rozbroj4630 SGWaAP
0.526netolerancia4541 SGWaAP