Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevoľník3117 SGWaAP
0.353poddaný11979 SGWaAP
0.388poddaný12743 SGWaAP
0.406otrok66954 SGWaAP
0.428otrokár4337 SGWaAP
0.470sedliak27222 SGWaAP
0.478nádenník2567 SGWaAP
0.480roľník41912 SGWaAP
0.482feudál3083 SGWaAP
0.505statkár4923 SGWaAP
0.514bezzemok1138 SGWaAP
0.531vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.539námezdný876 SGWaAP
0.545vazal5116 SGWaAP
0.558veľkostatkár2399 SGWaAP
0.559poddaná2162 SGWaAP
0.563poddané1252 SGWaAP
0.567zemepán10965 SGWaAP
0.574buržuj1376 SGWaAP
0.575paholok4903 SGWaAP
0.576šľachtic27207 SGWaAP
0.584vyhnanec4881 SGWaAP
0.586želiar2660 SGWaAP