Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.321poddanstvo2135 SGWaAP
0.510feudalizmus6612 SGWaAP
0.515absolutizmus2712 SGWaAP
0.525otroctvo28399 SGWaAP
0.570feudálna3953 SGWaAP
0.571zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.578feudálne1921 SGWaAP
0.582feudálny4643 SGWaAP
0.582otrokárstvo2395 SGWaAP
0.604tolerančný_patent1065 SGWaAP
0.611samoderžavie611 SGWaAP
0.631kapitalistické3053 SGWaAP
0.637buržoázne1014 SGWaAP
0.637Uhorsko90302 SGWaAP
0.640absolutistická947 SGWaAP
0.648cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.649monarchia26468 SGWaAP
0.654nevoľník3117 SGWaAP
0.668absolutistický1107 SGWaAP
0.669despotizmus1477 SGWaAP
0.672feudál3083 SGWaAP
0.673osvietenská1933 SGWaAP