Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevládny4007 SGWaAP
0.293bezvládny2681 SGWaAP
0.513chorý127459 SGWaAP
0.530nemohúci1061 SGWaAP
0.565nemocný5868 SGWaAP
0.589chorý77877 SGWaAP
0.593chronicky_chorý1686 SGWaAP
0.602umierajúci2042 SGWaAP
0.604imobilný9880 SGWaAP
0.615chorľavý2586 SGWaAP
0.615bezvládna1648 SGWaAP
0.620umierajúci8836 SGWaAP
0.639nevyliečiteľne_chorý1753 SGWaAP
0.650postihnutý12349 SGWaAP
0.651týraný4635 SGWaAP
0.654podvyživený2177 SGWaAP
0.654duševne_chorý1718 SGWaAP
0.656nevládne1009 SGWaAP
0.658osamelý33371 SGWaAP
0.658sociálne_odkázaný4367 SGWaAP