Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevkus3006 SGWaAP
0.376gýč12486 SGWaAP
0.390primitivizmus3253 SGWaAP
0.460snobizmus1135 SGWaAP
0.473vulgárnosť4421 SGWaAP
0.484nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.514dekadencia2871 SGWaAP
0.519povrchnosť7196 SGWaAP
0.528amaterizmus3037 SGWaAP
0.529idiotizmus1068 SGWaAP
0.540exhibicionizmus2676 SGWaAP
0.543nevkusný2390 SGWaAP
0.548cynizmus8447 SGWaAP
0.550nevkusná2281 SGWaAP
0.551plytkosť1998 SGWaAP
0.553bezduchosť478 SGWaAP
0.554brak8076 SGWaAP
0.573snobstvo567 SGWaAP
0.573infantilnosť692 SGWaAP
0.574primitívnosť1449 SGWaAP
0.575tuposť3460 SGWaAP
0.579neslušnosť1825 SGWaAP