Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neviestka2793 SGWaAP
0.278smilnica882 SGWaAP
0.380pobehlica3854 SGWaAP
0.410cudzoložnica1012 SGWaAP
0.525fľandra1572 SGWaAP
0.535cundra1386 SGWaAP
0.536ohavnosť5760 SGWaAP
0.545smilniť1497 SGWaAP
0.547hriešnica2753 SGWaAP
0.558pohan25230 SGWaAP
0.558otrokyňa7319 SGWaAP
0.559nevernica501 SGWaAP
0.567nehanebnica443 SGWaAP
0.581prostitútka26982 SGWaAP
0.584smilstvo6092 SGWaAP
0.589farizej19381 SGWaAP
0.603špata588 SGWaAP
0.608mýtnik4104 SGWaAP
0.612smilník1314 SGWaAP
0.613eunuch2693 SGWaAP
0.614počestná1540 SGWaAP
0.618chlipnosť801 SGWaAP
0.619cudzoložiť812 SGWaAP