Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neviesť52903 SGWaAP
0.517viesť1521105 SGWaAP
0.591nedoviesť1604 SGWaAP
0.599neprispievať11253 SGWaAP
0.602neprispieť7802 SGWaAP
0.607nesmerovať6458 SGWaAP
0.615nepriviesť4668 SGWaAP
0.625nepriniesť63087 SGWaAP
0.629nedôjsť136834 SGWaAP
0.635nedochádzať46615 SGWaAP
0.663nepodnecovať736 SGWaAP
0.665nedopracovať3148 SGWaAP
0.674neexistovať338369 SGWaAP
0.676nespieť433 SGWaAP
0.688nepredstavovať39925 SGWaAP
0.701neprechádzať9440 SGWaAP
0.701nepomôcť148908 SGWaAP
0.704nenabádať1095 SGWaAP
0.705neprichádzať47122 SGWaAP
0.705neprinášať27522 SGWaAP
0.708nepripustiť16768 SGWaAP
0.711neprísť242683 SGWaAP
0.712nejsť545529 SGWaAP
0.715nepatriť171542 SGWaAP