Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevhodný44058 SGWaAP
0.410nevhodná40333 SGWaAP
0.432nevhodné41253 SGWaAP
0.627neprípustný5799 SGWaAP
0.630nesprávny58945 SGWaAP
0.646závadný1346 SGWaAP
0.647nevhodne13937 SGWaAP
0.670neprirodzený6591 SGWaAP
0.676Nevhodný1077 SGWaAP
0.679problematický22972 SGWaAP
0.681nekvalitný17342 SGWaAP
0.684nevhodnosť4041 SGWaAP
0.687vhodný620792 SGWaAP
0.697neprijateľný11114 SGWaAP
0.698nevkusný2390 SGWaAP
0.699neprimeraný10457 SGWaAP
0.711nesprávne66214 SGWaAP
0.712urážlivý5035 SGWaAP
0.713nesprávna54228 SGWaAP
0.718nenáležitý916 SGWaAP