Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevernosť1830 SGWaAP
0.378nevďačnosť2031 SGWaAP
0.412vierolomnosť831 SGWaAP
0.412neposlušnosť7467 SGWaAP
0.428bezbožnosť2685 SGWaAP
0.454hriešnosť4249 SGWaAP
0.469neprávosť16008 SGWaAP
0.474nerozumnosť1145 SGWaAP
0.475poklesok3927 SGWaAP
0.486neláska2811 SGWaAP
0.487nemravnosť3259 SGWaAP
0.491hanebnosť1351 SGWaAP
0.497vlažnosť1279 SGWaAP
0.511hriech258087 SGWaAP
0.516smilstvo6092 SGWaAP
0.518modloslužba2364 SGWaAP
0.519nehanebnosť1441 SGWaAP
0.522cudzoložstvo6510 SGWaAP
0.522podlosť3793 SGWaAP
0.526prchkosť1116 SGWaAP
0.529odpadlíctvo1239 SGWaAP