Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neveriaci21264 SGWaAP
0.230neveriaci10286 SGWaAP
0.285ateista41462 SGWaAP
0.309neverec2613 SGWaAP
0.376nekresťan2285 SGWaAP
0.404veriaci111658 SGWaAP
0.435neveriace1221 SGWaAP
0.439neveriaca2438 SGWaAP
0.440jehovista3557 SGWaAP
0.463pohan25230 SGWaAP
0.478kresťan253031 SGWaAP
0.497agnostik2375 SGWaAP
0.497mohamedán3468 SGWaAP
0.498sektár1994 SGWaAP
0.502moslim74254 SGWaAP
0.523fundamentalista5025 SGWaAP
0.527katolík82214 SGWaAP
0.528neviera3406 SGWaAP
0.531heretik5263 SGWaAP
0.531materialista3595 SGWaAP
0.533budhista6227 SGWaAP