Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neveriaca2438 SGWaAP
0.320veriaca17291 SGWaAP
0.437neveriace1221 SGWaAP
0.439neveriaci21264 SGWaAP
0.443ateistka1165 SGWaAP
0.463neveriaci10286 SGWaAP
0.464neverec2613 SGWaAP
0.514ateista41462 SGWaAP
0.515veriaci111658 SGWaAP
0.519ateistická3763 SGWaAP
0.522katolíčka4121 SGWaAP
0.536bigotná589 SGWaAP
0.538moslim74254 SGWaAP
0.541jehovista3557 SGWaAP
0.542kresťanka5320 SGWaAP
0.547veriace4983 SGWaAP
0.551neviera3406 SGWaAP
0.558moslimka2933 SGWaAP
0.560fanatická2590 SGWaAP
0.567nekresťan2285 SGWaAP
0.572moslimská25786 SGWaAP
0.576fundamentalista5025 SGWaAP