Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neverec2613 SGWaAP
0.245neveriaci10286 SGWaAP
0.309neveriaci21264 SGWaAP
0.328ateista41462 SGWaAP
0.339mohamedán3468 SGWaAP
0.351sektár1994 SGWaAP
0.373fundamentalista5025 SGWaAP
0.394neznaboh1244 SGWaAP
0.402jehovista3557 SGWaAP
0.408kacír4804 SGWaAP
0.415heretik5263 SGWaAP
0.417náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.419pohan25230 SGWaAP
0.425bludár2035 SGWaAP
0.441Alah8244 SGWaAP
0.443satanista4300 SGWaAP
0.453kresťan253031 SGWaAP
0.460nekresťan2285 SGWaAP
0.463neveriace1221 SGWaAP
0.464moslim74254 SGWaAP
0.464neveriaca2438 SGWaAP