Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevedomosť28435 SGWaAP
0.415neznalosť20235 SGWaAP
0.434ignorancia5190 SGWaAP
0.462nerozumnosť1145 SGWaAP
0.492naivita15517 SGWaAP
0.499nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.503sebeckosť3270 SGWaAP
0.511ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.512neviera3406 SGWaAP
0.520lenivosť22012 SGWaAP
0.525obmedzenosť6448 SGWaAP
0.528sebaklam5554 SGWaAP
0.528namyslenosť3052 SGWaAP
0.537domýšľavosť1966 SGWaAP
0.538povrchnosť7196 SGWaAP
0.538zadubenosť887 SGWaAP
0.541zbabelosť7461 SGWaAP
0.551tuposť3460 SGWaAP
0.561neodbornosť1938 SGWaAP
0.561nadutosť2296 SGWaAP
0.563naivnosť1603 SGWaAP
0.565klam16148 SGWaAP
0.570sebectvo10545 SGWaAP