Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevedomec538 SGWaAP
0.387nevzdelanec1861 SGWaAP
0.415nedouk708 SGWaAP
0.418obmedzenec1266 SGWaAP
0.438zadubenec1416 SGWaAP
0.440zaslepenec691 SGWaAP
0.451hlupák45452 SGWaAP
0.463tupec6355 SGWaAP
0.496namyslenec441 SGWaAP
0.499trkvas1504 SGWaAP
0.505idiot41565 SGWaAP
0.513ignorant5244 SGWaAP
0.516materialista3595 SGWaAP
0.521zadubený1447 SGWaAP
0.526mudrlant4454 SGWaAP
0.527pomätenec1692 SGWaAP
0.528nafúkanec1135 SGWaAP
0.530neokrôchanec564 SGWaAP
0.532blbec21200 SGWaAP
0.535diletant4553 SGWaAP
0.537nevzdelaný6848 SGWaAP
0.544neverec2613 SGWaAP
0.548podliak4530 SGWaAP
0.548odkundes964 SGWaAP
0.548sektár1994 SGWaAP