Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevedome9373 SGWaAP
0.257vedome53773 SGWaAP
0.262nevedomky12382 SGWaAP
0.393podvedome27053 SGWaAP
0.519nevedomá5080 SGWaAP
0.531nevedomý7476 SGWaAP
0.547chcene409 SGWaAP
0.568chtiac6166 SGWaAP
0.568nevedomé2775 SGWaAP
0.584podvedomá4959 SGWaAP
0.592skryto3727 SGWaAP
0.596podvedomie34485 SGWaAP
0.596podvedomý3959 SGWaAP
0.600podvedomé2108 SGWaAP
0.600skryte3548 SGWaAP
0.613nechtiac30951 SGWaAP
0.637neúmyselne5052 SGWaAP
0.643uvedomele961 SGWaAP
0.657sugescia4050 SGWaAP
0.658nevedomosť28435 SGWaAP
0.662nevedomie6357 SGWaAP
0.667pudovo1511 SGWaAP