Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevedomý7476 SGWaAP
0.451nevedomá5080 SGWaAP
0.499podvedomý3959 SGWaAP
0.518nevedomé2775 SGWaAP
0.531nevedome9373 SGWaAP
0.561nevedomie6357 SGWaAP
0.565iracionálny4650 SGWaAP
0.568egoistický4689 SGWaAP
0.576pudový849 SGWaAP
0.577sebecký10479 SGWaAP
0.582nevedomec538 SGWaAP
0.584pomýlený4997 SGWaAP
0.585uvedomený500 SGWaAP
0.590nevzdelaný6848 SGWaAP
0.595sebaklam5554 SGWaAP
0.596nerozumný3782 SGWaAP
0.603egocentrický1625 SGWaAP
0.608klam16148 SGWaAP
0.609podvedomie34485 SGWaAP
0.611zadubený1447 SGWaAP
0.614nevedomosť28435 SGWaAP