Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevedomé2775 SGWaAP
0.314podvedomé2108 SGWaAP
0.397vedomé15998 SGWaAP
0.494nevedomá5080 SGWaAP
0.518nevedomý7476 SGWaAP
0.523zámerné7428 SGWaAP
0.559inštinktívne958 SGWaAP
0.568nevedome9373 SGWaAP
0.575pudové772 SGWaAP
0.584podvedomý3959 SGWaAP
0.588nevedomie6357 SGWaAP
0.597sebecké3637 SGWaAP
0.599mimovoľné994 SGWaAP
0.606egoistické1715 SGWaAP
0.606bytostné1912 SGWaAP
0.619emočné4505 SGWaAP
0.619citové8926 SGWaAP
0.624egocentrické444 SGWaAP
0.625deštruktívne1979 SGWaAP
0.628mylné4594 SGWaAP
0.630rozumové3031 SGWaAP