Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevšednosť1453 SGWaAP
0.358neobyčajnosť556 SGWaAP
0.378nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.384netradičnosť756 SGWaAP
0.448originálnosť3065 SGWaAP
0.450neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.452nadčasovosť4883 SGWaAP
0.452jedinečnosť36267 SGWaAP
0.462obyčajnosť1386 SGWaAP
0.474nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.476nevšedná14793 SGWaAP
0.486štýlovosť1679 SGWaAP
0.487elegantnosť919 SGWaAP
0.491veľkoleposť4641 SGWaAP
0.499pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.500elegancia45833 SGWaAP
0.500tajomnosť4429 SGWaAP
0.501hravosť13351 SGWaAP
0.501tajuplnosť977 SGWaAP
0.503malebnosť1468 SGWaAP
0.506exotickosť493 SGWaAP
0.511záhadnosť1214 SGWaAP
0.521útulnosť3388 SGWaAP
0.524nenapodobiteľná2468 SGWaAP