Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevďak1428 SGWaAP
0.293nevďačnosť2031 SGWaAP
0.513neláska2811 SGWaAP
0.513podlosť3793 SGWaAP
0.531ústrk725 SGWaAP
0.533pohŕdanie13977 SGWaAP
0.539nezdvorilosť649 SGWaAP
0.548nevernosť1830 SGWaAP
0.553spupnosť1331 SGWaAP
0.554opovrhnutie6561 SGWaAP
0.555opovrhovanie2915 SGWaAP
0.555nevšímavosť4283 SGWaAP
0.556príkorie4491 SGWaAP
0.559neprajnosť2073 SGWaAP
0.564neprávosť16008 SGWaAP
0.565zloba21598 SGWaAP
0.569opovážlivosť2306 SGWaAP
0.569poníženie14945 SGWaAP
0.569zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.571bezcitnosť2602 SGWaAP
0.575nežičlivosť502 SGWaAP
0.575povýšenectvo1034 SGWaAP
0.575závisť36213 SGWaAP
0.579nevďačný3189 SGWaAP
0.581povýšenosť1878 SGWaAP