Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevďačnosť2031 SGWaAP
0.293nevďak1428 SGWaAP
0.378nevernosť1830 SGWaAP
0.414neláska2811 SGWaAP
0.421nevšímavosť4283 SGWaAP
0.438ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.452nerozumnosť1145 SGWaAP
0.459opovážlivosť2306 SGWaAP
0.468podlosť3793 SGWaAP
0.471zbabelosť7461 SGWaAP
0.472namyslenosť3052 SGWaAP
0.475bezcitnosť2602 SGWaAP
0.477sebeckosť3270 SGWaAP
0.477neposlušnosť7467 SGWaAP
0.480veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.481povýšenosť1878 SGWaAP
0.481hriešnosť4249 SGWaAP
0.486lakomosť2032 SGWaAP
0.492nezdvorilosť649 SGWaAP
0.493spupnosť1331 SGWaAP
0.497zloba21598 SGWaAP
0.499zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.499zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.507šľachetnosť2744 SGWaAP