Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nevďačný3189 SGWaAP
0.433nevďačník951 SGWaAP
0.455nehodný6310 SGWaAP
0.464bezcitný6046 SGWaAP
0.465nerozumný3782 SGWaAP
0.474naničhodný1277 SGWaAP
0.490lakomý3536 SGWaAP
0.492závistlivý3280 SGWaAP
0.495bezočivý3352 SGWaAP
0.505hlúpy56323 SGWaAP
0.506úbohý26529 SGWaAP
0.508protivný4458 SGWaAP
0.508zbabelý6595 SGWaAP
0.514márnomyseľný915 SGWaAP
0.524pochabý2625 SGWaAP
0.524namyslený6988 SGWaAP
0.526nevšímavý2395 SGWaAP
0.530podlý4648 SGWaAP
0.532naničhodník2593 SGWaAP
0.533zatrpknutý3853 SGWaAP
0.534nadutý1976 SGWaAP
0.539rozmaznaný5181 SGWaAP
0.542nešťastný59099 SGWaAP
0.543ničomný834 SGWaAP
0.544nevychovaný2253 SGWaAP