Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neuvážený2578 SGWaAP
0.406unáhlený4005 SGWaAP
0.412nerozvážny1932 SGWaAP
0.423neuvážené2722 SGWaAP
0.510unáhlené3601 SGWaAP
0.517nerozvážne1165 SGWaAP
0.540neuvážená1236 SGWaAP
0.593nerozumný3782 SGWaAP
0.593nedomyslený1236 SGWaAP
0.601riskantný7831 SGWaAP
0.602ľahkovážny1905 SGWaAP
0.603unáhlená1416 SGWaAP
0.618kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.623poľutovaniahodný2469 SGWaAP
0.625nerozvážnosť2801 SGWaAP
0.626svojvoľný2931 SGWaAP
0.633diletantský650 SGWaAP
0.637nezodpovedný17551 SGWaAP
0.639nezmyselný21646 SGWaAP
0.641trestuhodný667 SGWaAP
0.643neodborný2569 SGWaAP
0.644neférový2470 SGWaAP