Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.197interná_klinika2693 SGWaAP
0.220chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.259Neurologický645 SGWaAP
0.327urologická_klinika566 SGWaAP
0.376klinika_FN422 SGWaAP
0.402klinika_anestéziológia663 SGWaAP
0.411ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.411Univerzitný_nemocnica3600 SGWaAP
0.426úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.428neurológia6524 SGWaAP
0.429fakultná_nemocnica23408 SGWaAP
0.429FNsP7537 SGWaAP
0.433psychiatrická_klinika2849 SGWaAP
0.433Fakultný_nemocnica8997 SGWaAP
0.433Klinika5526 SGWaAP