Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000netolerancia4541 SGWaAP
0.291xenofóbia9477 SGWaAP
0.344rasizmus38151 SGWaAP
0.400antisemitizmus16200 SGWaAP
0.411neznášanlivosť13871 SGWaAP
0.430bigotnosť752 SGWaAP
0.441fanatizmus8065 SGWaAP
0.447rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.450nenávisť113468 SGWaAP
0.474rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.483neonacizmus2566 SGWaAP
0.484radikalizmus4674 SGWaAP
0.486ignorancia5190 SGWaAP
0.489opovrhovanie2915 SGWaAP
0.489extrémizmus27877 SGWaAP
0.497náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.500šovinizmus3737 SGWaAP
0.501ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.503pokrytectvo12995 SGWaAP
0.519fundamentalizmus3650 SGWaAP