Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neter14131 SGWaAP
0.170sesternica23042 SGWaAP
0.190vnučka30314 SGWaAP
0.255dcéra477412 SGWaAP
0.257švagriná12217 SGWaAP
0.336nevlastná_sestra2506 SGWaAP
0.353manželka486871 SGWaAP
0.357synovec23868 SGWaAP
0.373teta94795 SGWaAP
0.376pravnučka1794 SGWaAP
0.376neterka1471 SGWaAP
0.392priateľka142259 SGWaAP
0.416mama635523 SGWaAP
0.419vnuk48531 SGWaAP
0.445babka104169 SGWaAP
0.446syn830882 SGWaAP
0.448nevlastná5239 SGWaAP
0.449bratranec27288 SGWaAP
0.458dcérka89884 SGWaAP
0.460svokra35398 SGWaAP
0.467mamina43137 SGWaAP
0.471nemanželská_dcéra681 SGWaAP