Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nestrannosť8322 SGWaAP
0.300objektívnosť9264 SGWaAP
0.343nezaujatosť2304 SGWaAP
0.371objektivita16143 SGWaAP
0.504nestranné2626 SGWaAP
0.520dôveryhodnosť32380 SGWaAP
0.521apolitickosť890 SGWaAP
0.523kompetentnosť4400 SGWaAP
0.553demokratickosť1178 SGWaAP
0.556korektnosť6058 SGWaAP
0.560nestranný8901 SGWaAP
0.567nestranná2589 SGWaAP
0.573zákonnosť18730 SGWaAP
0.576legitímnosť2535 SGWaAP
0.588nadstraníckosť591 SGWaAP
0.593legitimita14045 SGWaAP
0.596nestranne3943 SGWaAP
0.597pravdovravnosť2147 SGWaAP
0.602vierohodnosť6171 SGWaAP
0.602zaujatosť10840 SGWaAP
0.604kredibilita3517 SGWaAP
0.606férovosť4287 SGWaAP