Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.343skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.369krivda35627 SGWaAP
0.388bezprávie6795 SGWaAP
0.465neľudskosť2374 SGWaAP
0.471neprávosť16008 SGWaAP
0.481zloba21598 SGWaAP
0.482podlosť3793 SGWaAP
0.505bezcitnosť2602 SGWaAP
0.508bezmocnosť22408 SGWaAP
0.512bieda60055 SGWaAP
0.512krutosť20498 SGWaAP
0.527zvrátenosť6688 SGWaAP
0.529neprajnosť2073 SGWaAP
0.532nevďačnosť2031 SGWaAP
0.537nečestnosť1799 SGWaAP
0.537pokrytectvo12995 SGWaAP
0.540nespravodlivá7499 SGWaAP
0.545nespravodlivý14034 SGWaAP
0.548nemorálnosť3093 SGWaAP
0.549neférovosť725 SGWaAP
0.550ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.554nenávisť113468 SGWaAP
0.555sebeckosť3270 SGWaAP
0.556netolerancia4541 SGWaAP