Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nespravodlivý14034 SGWaAP
0.500nespravodlivé15887 SGWaAP
0.506nemorálny4400 SGWaAP
0.506spravodlivý71033 SGWaAP
0.508nespravodlivá7499 SGWaAP
0.542krutý43514 SGWaAP
0.543amorálny1716 SGWaAP
0.545nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.545neľudský6077 SGWaAP
0.561pokrytecký2959 SGWaAP
0.566nevďačný3189 SGWaAP
0.589nerozumný3782 SGWaAP
0.592neférový2470 SGWaAP
0.592hanebný4143 SGWaAP
0.597nespravodlivo10331 SGWaAP
0.598skazený7107 SGWaAP
0.604bezcitný6046 SGWaAP
0.605nehodný6310 SGWaAP
0.606zvrátený7150 SGWaAP
0.606pomýlený4997 SGWaAP
0.616nečestný4427 SGWaAP
0.617bezprávie6795 SGWaAP
0.628bezprávny1066 SGWaAP
0.632nemilosrdný7587 SGWaAP
0.636zvrhlý2899 SGWaAP