Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nespravodlivé15887 SGWaAP
0.360neférové3086 SGWaAP
0.454nemorálne5546 SGWaAP
0.456diskriminačné4533 SGWaAP
0.495nečestné2401 SGWaAP
0.500nespravodlivý14034 SGWaAP
0.511hanebné3436 SGWaAP
0.516ponižujúce5122 SGWaAP
0.520nespravodlivá7499 SGWaAP
0.524absurdné23928 SGWaAP
0.526nedôstojné5337 SGWaAP
0.528nehorázne4176 SGWaAP
0.530pokrytecké2358 SGWaAP
0.532spravodlivé36143 SGWaAP
0.537nelogické7572 SGWaAP
0.543hlúpe23035 SGWaAP
0.550nemiestne2312 SGWaAP
0.554sebecké3637 SGWaAP
0.561zvrátené4274 SGWaAP
0.566cynické2161 SGWaAP
0.566scestné3765 SGWaAP
0.571nezodpovedné11293 SGWaAP